Podstawa prawna

Status prawny lub forma prawnej jednostki

Skarb Państwa - jednostka budżetowa Sąd Rejonowy w Jastrzębiu-Zdroju.

Sądy działają na podstawie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy z 27.07.2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2001r. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.).

Organizacja jednostki

Sąd Rejonowy organizacyjnie działa w oparciu o ustawę z 27.07.2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2001r. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.) i rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. Nr 38, poz. 249). Obszar właściwości Sądu obejmuje miasto: Jastrzębie-Zdrój i Gminę Pawłowice Śląskie.

W Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju utworzone zostały następujące Wydziały (działające w oparciu o art. 12 ustawy z 27.07.2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2001r. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.)):

Przedmiot działalności i kompetencje:

Określają przepisy prawa procesowego ujęte w kodeksie postępowania cywilnego oraz kodeksie postępowania karnego i innych szczegółowych ustawach określających właściwość miejscową i rzeczową sądów powszechnych poszczególnych instancji.

Podpisał: Admin Admin
Dokument z dnia: 13.12.2008
Dokument oglądany razy: 10 314
Opublikował: Sebastian Kowol
Publikacja dnia: 20.12.2011
 
Wydruk z dnia: 28.09.2020 // www.jastrzebie.sr.gov.pl