Wersja archiwalna z dnia 30.12.2020

Ogłoszenie o konkursie

Konkurs: D.-0181-12/20

Konkurs na stanowisko stażysty - pracownika sekretariatu wydziału w Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju - umowa na zastępstwo

Termin przyjmowania zgłoszeń: 08.01.2021, 23:45
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 31.01.2021, 23:45
Organizator: Dyrektor Sądu Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju

Ogłoszenie o konkursiena stanowisko stażysty

Kwestionariusz osobowy

Oświadczenia

Informacja w zakresie przetwarzania danych osobowych

Zgoda na przetwarzanie  danych osobowych

 

Wyniki I etapu konkursu

Opublikowano dnia: 30.12.2020
Wydruk z dnia: 26.02.2021 // www.jastrzebie.sr.gov.pl